Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalı ve başlık açıklayıcı olmalıdır.

Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.

Bildiriyi sunacak kişinin adı, soyadı olmalıdır.

Araştırma Makaleleri İçin Özetler ;
a) Amaç,
b) Gereç ve yöntem,
c) Bulgular (sayısal veri ve / veya istatistik veri kapsamalıdır.)
d) Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.

Vaka Sunumları için Özetler ;
a) Giriş,
b) Vaka Sunum/Sunumları
c) Tartışma ve Sonuçlar

Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Online olarak gönderilen bildirinin, onaylandıktan sonra bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak katılımcılara bildirilecektir. Poster olarak kabul edilecek bildiriler Organizasyon Sekreterliği tarafından yazarlara bildirilecektir.

Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 30 Ekim 2020‘dir.

Toplantı boyunca poster sunumları için sanal oda ayrılmış olacak ve posterler daha sonra linki bildirilen alandan takip edilebilecektir.

Poster boyutu A/1 ebadında (59 x 84 cm) veya A/0 ebadında (84 x 119 cm) olmalıdır.

Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kabul edilen posterin eğer sözel olarak sunulması kararı alınırsa sorumlu yazara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Online Bildiri Gönder