E-Poster Bildiri Listesi

No Poster Özet ve Yazarlar
PP-01 Hematoloji Kliniğinde Akut Solunum Yetmezliği Gelişen Hastalara Uygulanan Erken Dönem Noninvaziv Solunum Desteğinin Etkisi
Zeynep Ekinci
PP-02 Lenalidomid ve deksametazon kullanan Hbsag negatif hastada gelişen Hepatit B reaktivasyonu
Sevil Alkan Çeviker, Mustafa Yılmaz, Emine Kübra Dindar Demiray
PP-03 26 Haftalık Gebede Parvovirus B19 kaynaklı hemofagositik lenfohistiyositoz
Sevil Alkan Çeviker, Mustafa Yılmaz, Emine Kübra Dindar Demiray
PP-04 Staphylococcus aureus (MRSA) pnömonisine bağlı gelişen hemofagositik sendrom
Sevil Alkan Çeviker, Mustafa Yılmaz, Emel Yıldız, Mehmet Ali Gedik, Emine Kübra Dindar Demiray
PP-05 Pansitopeni ile Gelen Akut Bruselloz Vakası
Emine Kübra Dindar Demiray, Sevil Alkan Çeviker, Alaattin Yaşasın
PP-06 Brucella ile İlişkili Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) Vakası
Ömer Ekinci, Mustafa Merter
PP-07 Zaman Doldu!
Hacer Gözde Gül, Mehmet Ali Erkurt, Ahmet Sarıcı, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Mustafa Özgül
PP-08 Graft Versus Host Hastalığının Atipik Bir Örneği
Hacer Gözde Gül, Mehmet Ali Erkurt, Ahmet Sarıcı, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Mustafa Özgül
PP-09 AML’nin Nadir Görülen Formu: Vertebral Granulositik Sarkom
Hacer Gözde Gül, Mehmet Ali Erkurt, Ahmet Sarıcı, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Mustafa Özgül
PP-10 Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma Birlikteliği: Kompozit Lenfoma Olgu Sunumu
Pınar Cömert, Murat Albayrak, Senem Maral, Hacer Berna Afacan Öztürk, Mesut Tığlıoğlu, Merih Reis Aras, Buğra Sağlam,
PP-11 Refrakter Hodgkin lenfoma hastasında Brentuximab vendotin kullanımı sonrası görülen nadir bir yan etki: Ciddi Periferik Nöropati
Buğra Sağlam, Senem Maral, Hacer Berna Afacan Öztürk, Mesut Tığlıoğlu, Pınar Cömert, Fatma Yılmaz, Merih Reis Aras
PP-12 Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tedavisi Sırasında Gelişen Sekonder AML
Elif Dilek Deliktaş, Serdal Korkmaz
PP-13 Eş Zamanlı Görülen Nadir Bir Birliktelik: İnfiltratif Meme Karsinomu ve Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgusu
Mesut Tığlıoğlu, Pınar Cömert, Buğra Sağlam, Merih Reis Aras, Fatma Yılmaz, Senem Maral, Hacer Berna Afacan Öztürk, Abdulkerim Yıldız
PP-14 Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi (01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019) 12 Aylık Deneyimi

İbrahim Özaslan, Hakan Tebir, İsa Tosun, Yıldız Karani, Sinan Akbayram, Vahap Okan,

PP-15 Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Uzun Süren Kronik Graft Versus Host Hastalığı: Olgu Sunumu
Betül Gündüz, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Ahmet Sarıcı, Mustafa Özgül
PP-16 Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Tanılı Hastaya Allojeneik Kök Hücre Nakli
Merve Sarı, Erkan Özdemir, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt,
PP-17 Vinkristin Nörotoksisitesi Gelişen Olguda Piridoksin ve Piridostigmin Kullanımı
Büşra Gökçe Özcan, Ayşe Kaya, Merve Akgül Günay, Hayriye Mine Miskioğlu, İsmet Aydoğdu,
PP-18 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yapılan Terapötik Aferez İşlemlerin retrospektif olarak Değerlendirilmesi
Mustafa Özgül, Ahmet Sarıcı, İlhami Berber, Mehmet Ali Erkurt, Emin Kaya, İrfan Kuku
PP-19 T Hücreli Histiyositten Zengin Tip Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Vaka Sunumu
Metin Bağcı, Nur Başak Altundiş, Batuhan Erdoğdu, Mehmet Dağlı, Abdulkadir Baştürk
PP-20 Bernard Soulier Sendromunda Rekombinant Faktör VIIa ile Kanama Tedavisi
Nur Başak Altundiş, Metin Bağcı, Batuhan Erdoğdu, Mehmet Dağlı, Abdulkadir Baştürk
PP-21 Allojeneik Kök Hücre Nakli Yapılan Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Tanılı Hastada Gelişen Cilt Lezyonları
Erkan Özdemir ,Merve Sarı, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt
PP-22
PP-23 Kemik İliği Nakli Olmuş Hastaların Psikolojik Dayanıklılığının İncelenmesi
Ferhat Öztürk, Fatma Hilal Yağın, Mehmet Ali Erkurt, Emin Kaya, İrfan Kuku, İlhami Berber
PP-24 Gebe Hastada Sistemik Lupus Eritematozus ve Trombotik Trombositopenik Purpura Birlikteliği
Seda Yılmaz, Özcan Çeneli, Atakan Tekinalp
PP-25 Trombosit Sekresyon Defekti, Olgu Sunumu
İpek Azizoğlu Şen, Ayşe Kaya, Büşra Gökçe Özcan, Muhittin Özcan, Alkım Yolcu, Özge Kama Başçı, Ezgi Altuner, Mine Miskioğlu
PP-26 Trombotik Trombositopenik Purpura Hastasında Birlikteliği Nadir Görülen İki Mutasyon
Ahmet Sarıcı, Gonca Gülbay, Mehmet Ali Erkurt, İlhami Berber, Emin Kaya, İrfan Kuku
PP-27 Eltrombopag İlişkili Serebral Venöz Tromboz Gelişen Nadir Bir Olgu
Derviş Murat Akkurt
PP-28 Afibrinojenemi Olgusunda Profilaksi Tedavisinin Önemi; Olgu Sunumu
Salih Sertaç Durusoy, Derviş Murat Akkurt, Handan Haydaroğlu Şahin, Vahap Okan,
PP-29 Miyelofibrozis Tanılı Masif Splenomegalisi Olan Hastanın Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Dalak Boyutunun Küçülmesi
Merve Sarı, Erkan Özdemir, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber,
PP-30 Kronik Lenfositik Lösemili Bir Olguda Membranoproliferatif Glomerülopati
Ayşegül Patat Yağoğlu, Ali İhsan Yağoğlu, Gülşah Boz, Serdal Korkmaz, Ali İhsan Günal
PP-31 Tirotoksikoz Hastalarında Plazma-Exchange Uygulaması
Tuğçe Kurt, Meliha Peynir, Düzgün Özatlı
PP-32 Talasemi Majör Tanılı Hastaya Akraba Dışı Allojenik Kök Hücre Nakli
Merve Sarı, Erkan Özdemir, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber
PP-33 Aplastik Anemi Tanılı Hastada Mukormikozis Vakası : Olgu Sunumu
Ferhat Öztürk, Bulut Canpolat, Serap Bostancı, Nazime Tekoğlu, Mehmet Ali Erkurt, Emin Kaya, İrfan Kuku, İlhami Berber
PP-34 Her Bulantı Kusma Şikayeti Kemoterapi Yan Etkisi Midir? Özefagus Fistülizasyonu Gösteren Bulky Kitleli Lenfoma Olgusu
Tuba Hacıbekiroğlu, Yasin Kalpakcı, Cenk Sunu
PP-35 Yeni Nesil Proteozom İnhibitörü Ixazomibe Bağlı Polinöropati Gelişen Olgu
Tuba Hacıbekiroğlu, Yasin Kalpakcı, Cenk Sunu
PP-36 Multipl Myelomda Çoklu Sıra Kemoterapiye Dirençli Vaka
Tuba Hacıbekiroğlu, Yasin Kalpakcı, Cenk Sunu
PP-37 Sitarabin İlişkili Plevral Efüzyon Olgusu
Samet Yaman, Esra Durmuşoğlu, Ersin Bozan, Sema Seçilmiş, Derya Şahin, Tahir Darçın, Semih Başçı
PP-38 HHV-8 Pozitif Castleman Hastalığı Olgu Sunumu
Samet Yaman
PP-39 Febril Nötropeni Takibinde Septik Emboli Gelişen AML Olgusu
Samet Yaman
PP-40 Kranial Kitle ile Nüks Eden Dirençli Non Sekretuar Multiple Myelom Olgusu
Tuba Hacıbekiroğlu, Yasin Kalpakcı, Cenk Sunu
PP-41 Hiperlökositoz ile Başvuran Splenik Marjinal Zon Lenfoma Olgusu
Esra Durmuşoğlu, Samet Yaman, Mehmet Bakırtaş, Ersin Bozan, Sema Seçilmiş, Derya Şahin, Tahir Darçın, Semih Başçı
PP-42 Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri’de Allojenik Kök Hücre Deneyimlerimiz
Yurdagül Danacı, Mehmet Ali Erkurt, Nevra Yalçın, Ahmet Sarı, İlhami Berber, Emin Kaya, İrfan Kuku, Mustafa Özgül
PP-43 Akut Böbrek Hasarı ve Akut Karaciğer Yetmezliği Olan Bir Hastada Nadir Bir Tanı: Akut Lenfoblastik Lösemi
Nihal Tamara Yağan, Serdal Korkmaz, Gülşah Boz, Ali İhsan Günal
PP-44 Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Turgut Özal Tıp Merkezi Tek Merkez Deneyimi
Ferhat Öztürk, Serap Bostancı, Bulut Canpolat, Nazime Tekoğlu, Mehmet Ali Erkurt, Emin Kaya İrfan Kuku, İlhami Berber
PP-45 CAL-R Pozitif Esansiyel Trombositoz Hastalarımızın Demografik Verileri ve Mutasyon Tipleri
Metin Bağcı, Fahrettin Duymuş, Batuhan Erdoğdu, Nazife Mercan, Nadir Koçak, Mehmet Dağlı, Abdülkadir Baştürk
PP-46 AML Hastalarinda Fatal Seyreden Pneumocystis Jirovecii Pnömonisi
Sema Seçilmiş, Ersin Bozan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Bakırtaş, Samet Yaman, Esra Durmuşoğlu, Derya Şahin, Tahir Darçın
PP-47 Multiple Myelom ve Primer Akciğer Malignensi Beraberliği
Sema Seçilmiş, Ersin Bozan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Bakırtaş, Samet Yaman, Esra Durmuşoğlu, Derya Şahin, Tahir Darçın
PP-48 Monoklonal Gamopatinin Nadir Bir Nedeni: Gaucher Hastalığı
Mehmet Can Uğur, Nanişe Gizem Fener, Cansu Atmaca Mutlu, Sinem Namdaroğlu
PP-49 Talasemi Majörde Küratif Tedavi Seçeneği; Allojenik Kök Hücre Nakli
Yurdagül Danacı,Mehmet Ali Erkurt,Nevra Yalçın, İlhami Berber,Emin Kaya,İrfan Kuku, Ahmet Sarı, Mustafa Özgül
PP-50 Refrakter Lenfomada Tüm Vücut Işınlama ile Allogenik Kök Hücre Nakli Deneyimimiz
Nevra Yalçın, Mehmet Ali Erkurt, Yurdagül Danacı, İlhami Berber, Emin Kaya, İrfan Kuku, Muhammet Yalçın
PP-51 Akut Promyelositik Löseminin İzole Santral Sinir Sistemi Nüksü
Sinan Demircioğlu, Sare Nur Orhan Öz, Seda Yılmaz, Atakan Tekinalp, Özcan Çeneli
PP-52 Düşük Doz Metotrexat Kullanan Romatoid Artrit Hastasında AML-M6: Nadir Bir Birliktelik
Emre Bozbay, Nihal Tamara Yağan, Serdal Korkmaz, Erdem Arzu Taşdemir, Kemal Erol
PP-53 Hematoloji Pratiğinde Trombositopeni Yapan Bir Viral Neden: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Filiz Yavaşoğlu
PP-54 Yeni Kurulmuş Bir Merkezin 3 Yıllık Terapötik Lökoferez Deneyimi
Filiz Yavaşoğlu, Adnan Çağlı
PP-55 Hematolojik Maligniteli Bir Olguda Akciğer Koruyucu Mekanik Ventilasyon Yaklaşımı: APRV Mod Olgu Sunumu
Zeynep Ekinci, Mehmet Can Ekinci
PP-56 Kronik lenfositik lösemide nadir morfoloji: Çift çekirdekli lenfosit
Serhat Sayın
PP-57 Multiple Skleroz ile Takipli Bir Hastada Nadir Bir Tanı: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom
Emine Şen, Gülşah Boz, Serdal Korkmaz, Ali İhsan Günal
PP-58 Non Hodgkin Lenfoma Olgusunda Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hazırlık Rejiminde Total Vücut Işınlaması
Ahmet Sarıcı, Soykan Biçim, Mehmet Ali Erkurt, İlhami Berber, Emin Kaya, İrfan Kuku
PP-59 Terapötik Plazma Değişimi: Tek Merkez Deneyimi
Aslı Kum, Burak Hasırcı, Enes Fırat, Naciye Türk, Murat Sarıkoç, Serdal Korkmaz
PP-60 Faktör VII Eksikliği Eşlik Eden Atriyal Fibrilasyon, Pulmoner Embolisi Olan Olgu Sunumu
Ferda Can