Bilimsel Program – 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi – Bilimsel Programı

3. HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR KONGRESİ 25-27 ARALIK 2020
25 ARALIK 2020 CUMA
19.00-19.30 Açılış Konuşması
19.30-20.30 Hodgkin Lenfoma Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Mahmut Töbü, Dr. Emine Şamdancı, Dr. Özgür Mehtap

Otolog kök hücre nakli sonrası Relaps Hodgkin Lenfoma tedavisi

Konuşmacı: Dr. Zahit Bolaman

Hodgkin Lenfomada Konsolidasyon tedavisi: Kime? ne zaman, ne kadar süre ?

Konuşmacı: Dr. Aysun Halaçoğlu

Allogeneik kök hücre nakli sonrası relaps Hodgkin lenfoma tedavisi

Konuşmacı: Dr. Songül Şerefhanoğlu

20.30-21.30 BMS Uydu Oturumu – Hodgkin Lenfomada İmmunoterapi
Oturum Başkanı:  Dr. Fevzi Altuntaş

Hodgkin Lenfomada İmmunterapide yeni ne var?

Konuşmacı:  Dr. Serdal Korkmaz

Nivolumab verileri güncelleme ve Türkiye Deneyimimiz

Konuşmacı: Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

26 ARALIK 2020 CUMARTESİ
09.00-10.00 Trombositopeni Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Dağlı, Dr. Özcan Çeneli, Dr. Özlen Bektaş

Relaps/refrakter ITP’de güncel yaklaşım nasıl olmalı?

Konuşmacı: Dr. Sinan Demircioğlu

Edinsel TTP ve aHÜS: hadi maskelerini birlikte düşürelim!

Konuşmacı: Dr. Sibel Hacıoğlu

Gebelik ve trombositopeni: Yönetiminde zorlanıyor muyuz?

Konuşmacı: Dr. Sezgin Pepeler

10.00-11:00 KML oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Münci Yağcı, Dr. M. Ali Özcan

KML’de bireyselleştirilmiş tedavi şeması

Konuşmacı: Dr. Bülent Eser

KML’de TKI’de yan etki yönetimi

Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Uçar

KML’de Allogeneik Kök Hücre Nakli Kime ? Ne zaman ?

Konuşmacı: Dr. Dicle İskender

11.00-11.30 Pfizer PFE İlaçları Uydu Oturumu – KML’de 2. Kusak TKI kullanımı 
Oturum Başkanı: Dr. Gül İlhan

Konuşmacı: Dr. Tuba Hacıbekiroğlu

11.30-13.00 Hodgkin Dışı Lenfoma Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Simten Dağdaş, Dr. Ozan Salim, Dr.Tayfur Toptaş

MHL: Klinik pratiğe yansıyan güncel gelişmeler neler?

Konuşmacı: Dr.Elif Birtaş Ateşoğlu

R/R PTHL: güncel tedavi seçenekleri

Konuşmacı: Dr. Fehmi Hindilerden

R/R DBBHL’da yeni tedavi seçenekleri

Konuşmacı: Dr. Rafet Eren

R/R Folliküler Lenfoma’da yeni tedavi seçenekleri

Konuşmacı: Dr. Nuran Ahu Baysal

13.30-14.30 Akut Lösemi Oturumu
Oturum Başkanı: Dr.Hasan Kaya, Dr. İlhami Kiki, Dr. Ali Kutlucan

Monoklonal antikorlar çağında ALL yönetimi

Konuşmacı: Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz

AML’de hedefi yönelik tedaviler: 2021 güncellemesi

Konuşmacı: Dr. Meltem Aylı

MPAL güncel tedavi yaklaşımı: 2021 güncellemesi

Konuşmacı: Dr. Gülsüm Akgün Çağlayan

14.30-15.30 Multiple Myeloma Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Levent Ündar, Dr. Gülsüm Özet, Dr. Ali Ünal

Relaps/refraktermyelomun yönetimi: Yeni ajanlar ile sıralı tedavi mi? yoksa sürekli tedavi mi?

Konuşmacı: Dr. Seçkin Çağırgan

Multiple Myeloma’da oral ajan kombinasyonları

Konuşmacı: Dr. Emin Kaya

Multiple Myeloma’da yeni tedavi modalitesi: Monoklonal antikorlar

Konuşmacı: Dr. Meral Beksaç

15.30-16.00 Amgen Uydu Oturumu – Relaps Refrakter Multiple Miyeloma Karfilzomib
Oturum Başkanı: Dr. Sami Kartı

Konuşmacı: Dr. İlhami Berber

16.00-17.00 Kök Hücre Nakil Oturumu-1
Oturum Başkanları: Dr. Zübeyde Nur Özkurt, Dr. Cengiz Demir, Dr. M. Sinan Dal

Akut GVHD yönetiminde yenilikler

Konuşmacı: Dr. Mehmet Özen

Kronik GVHD yönetiminde yenilikler

Konuşmacı: Dr. Mahmut Yeral

GVHD’de intestinal mikrobiatanın rolü

Konuşmacı: Dr. Tuba Dal

17.00-17.30 Gen İlaç Uydu Oturumu – Kök Hücre Mobilizasyonu
Oturum Başkanı:  Dr. Mehmet Ali Erkurt

Kök hücre mobilizasyonu

Konuşmacı: Dr. Sinem Namdaroğlu

17.30-18.30 Kök Hücre Nakil Oturumu-2
Oturum Başkanları:  Dr. Hakan Özdoğu, Dr. Can Boğa

VOD profilaksi ve tedavisi: 2021 güncelleme

Konuşmacı: Dr. İrfan Yavaşoğlu

Kök hücre naklinde yeni hazırlama rejimleri

Konuşmacı: Dr. İpek Yönal Hindilerden

Kök hücre naklinde CMV yönetimi

Konuşmacı: Dr. Funda Yetkin

27 ARALIK 2020 PAZAR
09.00-10.00 MPN Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Bilgir, Dr. Birol Güvenç, Dr. Funda Ceran

PV: WHO 2016 neleri değiştirdi? Klinik pratiğe yansıyanlar?

Konuşmacı: Dr. Atakan Tekinalp

ET: WHO 2016 neleri değiştirdi? Klinik pratiğe yansıyanlar?

Konuşmacı: Dr. Ömer Ekinci

MF: WHO 2016 neleri değiştirdi? Klinik pratiğe yansıyanlar?

Konuşmacı: Dr. Ayşegül Tetik

10.00-10.30 Novartis Uydu Oturumu – Beşinci Yılında Ruksolitinib Tedavisi ile Neler Değişti?
Moderatör: Dr. Burhan Turgut

Konuşmacı: Dr. Abdülkadir Baştürk

10.30-11.30 KLL Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. İsmet Aydoğdu, Dr. Orhan Ayyıldız, Dr. Turgay Ulaş

Yeni tanı KLL tedavisinde monoklonal antikorların yeri

Konuşmacı: Dr. Merih Kızıl Çakar

KLL tedavisinde ibrutinib: Gerçek yaşam verileri

Konuşmacı :Dr. Mehmet Sönmez

KLL tedavisinde BCL-2 inhibitörü kullanımı ve yan etki yönetimi

Konuşmacı: Dr. Bahar Uncu Ulu

11.30-12:30 Hemoglobinopatiler Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. ŞehmusErtop,  Dr. Düzgün Özatlı

Talasemi tedavisinde yeni trend: Luspatercept

Konuşmacı: Dr. Anıl Tombak

Aşırı demir yükü ile seyreden Talasemi hastasında şelatör tedavi algoritması

Konuşmacı: Dr. Yusuf Bilen

12.30-13.30 Benign Hematoloji Oturumu
  Oturum Başkanları:  Dr. Mesut Ayer, Dr. Güven Çetin

Gaucher Hastalığı: Gerçekten nadir mi? Çözümsüz mü?

Konuşmacı: Dr. Cengiz Ceylan

PNH’da tromboz ve yüksek hastalık aktivitesi  yönetimi

Konuşmacı: Dr. Bahriye Payzın

13.30-14.30 Hemofili Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Murat Albayrak, Dr.Osman Yokuş

Hemofilide yeni tedavi seçenekleri

Konuşmacı: Dr. Vahap Okan

Vakalar ile inhibitörlü hemofiliye yaklaşım

Konuşmacı: Dr. Abdullah Karakuş

14.30-15.00 Gilead Uydu Oturumu – Hematolojik Maligniteli Hastaların Fungal Enfeksiyon Tedavisinde 30 Yıllık Deneyim
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Hilmi Doğu

Konuşmacı: Dr. Esra Kazak

15.30-16.30 Hematolojide Seçilmiş Konular
Oturum Başkanları: Dr. Erdal Kurtoğlu, Dr.Elif Akdoğan,  Dr. Ömür Gökmen Sevindik

MRD: Klinik pratiğimize ne kadarı yansıdı?

Konuşmacı: Dr. Burhan Turgut

Hematolojik hastalarda fungalenfeksiyon profilaksisi

Konuşmacı: Dr. Şebnem İzmir Güner

Hematolojik hastalarda PCP yönetimi

Konuşmacı: Dr. Zafer Gökgöz

16.30-17.00 Akılcı İlaç Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Füsun Gediz

Konuşmacı: Dr. Birgül Karakuş

17.00-17.30 ÖDÜL TÖRENİ (HAYATA TUTUNMA ÖYKÜLERİ – CENGİZ YAKINCI)
17.00-19.00 SÖZEL BİLDİRİLER

Salon A, Salon B,  Salon C, Salon D