Bilimsel Program – 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi

17 Ekim 2020 (Cumartesi)

08:30-09:00 AÇILIŞ

KLL OTURUMU

Oturum Başkanları: İsmet Aydoğdu, Orhan Ayyıldız
09:00-09:20 Yeni tanı KLL tedavisinde monoklonal antikorların yeri
Cengiz Demir
09:20-09:40 KLL tedavisinde ibrutinib: gerçek yaşam verileri
Mehmet Sönmez
09:40-10:00 KLL tedavisinde BCL-2 inhibitörü kullanımı ve yan etki yönetimi
Tuba Hacıbekiroğlu

AKUT LÖSEMİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Hasan Kaya, İlhami Kiki
10:00-10:20 Monoklonal antikorlar çağında ALL yönetimi (Blinatumumab/İnotuzumab ozogamisin)
Itır Şirinoğlu Demiriz
10:20-10:40 AML’de hedefi yönelik tedaviler: 2020 update
Meltem Aylı
10:40-11:00 KAHVE MOLASI

MPN OTURUMU

Oturum Başkanları: Oktay Bilgir, Birol Güvenç
11:00-11:20 PMF yönetimi: JAK inhibitörleri ile hedefe ulaşmak mümkün mü?
Sibel Hacıoğlu
11:20-11:40 PV: WHO 2016 neleri değiştirdi? Klinik pratiğe yansıyanlar?
M. Hilmi Doğu

MULTİPL MYELOM OTURUMU – I

Oturum Başkanları: Münci Yağcı, Güven Çetin
11:40-12:00 Proteozom inhibitörü içeren tripletler ve myelom: daha uzun ve kaliteli yaşamın sırrı
Emin Kaya
12:00-12:20 Myelomda oral ajan kombinasyonları ile seyir: ne durumdayız?
İlhami Berber
12:20-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

MULTİPL MYELOM OTURUMU – II

Oturum Başkanları: Tülin Fıratlı Tuğlular, Ali Ünal
13:30-13:50 Relaps/refrakter myelomun yönetimi: yeni ajanlar ile sıralı tedavi mi? yoksa sürekli tedavi mi?
Seçkin Çağırgan
13:50-14:10 Multiple Myeloma’da yeni tedavi modalitesi: monoklonal antikorlar
Meral Beksaç
HEMOGLOBİNOPATİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Şehmus Ertop, Düzgün Özatlı
14:10-14:30 Talasemi tedavisinde yeni trend: Luspatercept
Anıl Tombak
14:30-14:50 Aşırı demir yükü ile seyreden Talasemi hastasında şelatör tedavi algoritması
Yusuf Bilen

HEMATOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR

Oturum Başkanları: Burhan Turgut, Erdal Kurtoğlu
14:50-15:10 MRD: Labaratuvar pratiğimize ne kadarı yansıdı?
Emel Demiralp
15:10-15:30 Febril nötropenik hastada fungal enfeksiyon yönetimi: 2020 update
Funda Yetkin
15:30-15:50 KAHVE MOLASI

TROMBOSİTOPENİ ÖZEL OTURUMU

Oturum Başkanları: Mehmet Şencan, Mehmet Dağlı
15:50-16:10 Relaps/refrakter ITP’de güncel yaklaşım nasıl olmalı?
Abdulkadir Baştürk
16:10-16:30 Edinsel TTP ve aHÜS: hadi maskelerini birlikte düşürelim!
Cengiz Beyan
16:30-16:50 Gebelik ve trombositopeni: yönetiminde zorlanıyor muyuz?
Tekin Güney

KÖK HÜCRE NAKLİ – I

Oturum Başkanları: Sami Kartı, M. Sinan Dal
16:50-17:10 Kök hücre mobilizasyonu: 2020 update
Filiz Vural
17:10 -17:30 Akut ve Kronik GVHD yönetiminde yenilikler?
Mahmut Yeral
17:30-17:50 GVHD’de intestinal mikrobiatanın rolü
Tuba Dal
17:50-18:00 KAHVE MOLASI
18:00-18:30 AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanı: Turgay Ulaş
Konuşmacı: Kamil Vural

18 Ekim 2020 (Pazar)

KML OTURUMU

Oturum Başkanları: M. Ali Özcan, Güven Çetin
09:00-09:30 KML’de bireyselleştirilmiş tedavi şeması
Bülent Eser
09:30 -10:00 Refrakter KML’de tedavi opsiyonları
Burhan Turgut
10:00 -10:15 KAHVE MOLASI

HODGKİN LENFOMA OTURUMU

Oturum Başkanları: Mahmut Töbü,
Emine Şamdancı
10:15-10:35 Otolog kök hücre nakli sonrası relaps Hodgkin lenfoma hastam var: Kafam karıştı ?
Zahit Bolaman
10:35-10:55 HL’da yeni trend: Checkpoint inhibisyonu !
Özgür Mehtap
10:55 -11:15 Hodgkin Lenfomada Konsolidasyon tedavisi:Kime ? Ne zaman, ne kadar süre?
Songül Şerefhanoğlu
11:15-11:30 KAHVE MOLASI

HODGKİN DIŞI LENFOMA OTURUMU

Oturum Başkanları: Simten Dağdaş, Şebnem İzmir Güner
11:30-11:50 MHL: klinik pratiğe yansıyan güncel gelişmeler neler?
Elif Birtaş Ateşoğlu
11:50 -12:10 R/R PTHL: güncel tedavi seçenekleri
Fehmi Hindilerden
12:10 -12:30 R/R DBBHL’da yeni tedavi seçenekleri
Tayfur Toptaş
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

BENİGN HEMATOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Mesut Ayer, Osman Yokuş
13:30-13:50 Gaucher Hastalığı: gerçekten nadir mi? Çözümsüz mü?
Cengiz Ceylan
13:50 -14:10 PNH’da tromboz ve yüksek hastalık aktivitesi yönetimi
Bahriye Payzın

HEMOFİLİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Funda Ceran
14:10 -14:30 Hemofilide yeni tedavi seçenekleri
Vahap Okan
14:30 -14:50 Vakalar ile inhibitörlü hemofiliye yaklaşım !
Abdullah Karakuş
14:50 -15:00 KAHVE MOLASI

KÖK HÜCRE NAKLİ – II

Oturum Başkanları: M. Ali Erkurt, Ozan Salim
15:00-15:30 VOD profilaksi ve tedavisi: 2020 güncelleme
İrfan Yavaşoğlu
15:30-16:00 Kök hücre naklinde yeni hazırlama rejimleri
İpek Yönal Hindilerden
17:00-17:30 AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanı: Turgay Ulaş, Konuşmacı: Kamil Vural
17:30-18:30 KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ (HAYATA TUTUNMA ÖYKÜLERİ – CENGİZ YAKINCI)